De Belgische Marine Schilders

De zee, een onuitputtelijk element. De scheepvaart, een aparte wereld waarin de economische, militaire, wetenschappelijke, ecologische, sociale of sportieve elementen door elkaar golven en een unieke cultuur opwekken. Maritieme schilders, tekenaars, aquarellisten en illustratoren zijn daar een belangrijk onderdeel van. De Belgische Marineschilders verenigt de belangrijkste actieve marineschilders van dit land.

De Belgische Marine Schilders verenigt alle actieve kunstenaars in BelgiŽ die de zee en de scheepvaart als onderwerp kiezen. Daarnaast wordt er van de leden verwacht dat zij zich ook op professionele manier of uit liefhebberij met de maritieme wereld verbinden. Niet zelden zijn de kunstenaars marine- of koopvaardijofficieren, zee- of rivierloodsen of dynamische zeilers met zeemijlen lange ervaring.

Feitelijk gaat het om het verder zetten van een traditie die teruggaat tot in de Gouden Eeuw. Toen waren reders en kapiteins zo trots op hun schepen en hun avonturen, dat zij alles op doek wilden vereeuwigd zien. Ook na de uitvinding van de fotografie was de marineschilder niet zelden de persoon die een diepgaande kijk op zee en scheepvaart in al haar aspecten weergaf. Zowel als schilder, illustrator of graficus doopte hij het penseel in het rijke werkelijke en figuurlijke coloriet van deze nooit stilstaande omgeving.

In de ons omringende landen zijn talloze voorbeelden terug te vinden van groeperingen waarin de meest vooraanstaande marineschilders zetelen. De voor de hand liggende opmerking dat onze buren stuk voor stuk een grotere, versta belangrijkere maritieme activiteit hebben, en dat daardoor automatisch de maritieme kunst een belangrijker onderdeel zou zijn van het culturele erfgoed, is een onderschatting van onze verbinding met het water. Alsof we geen visserij, loods- en sleepdiensten, marine, passagiers- en vrachtscheepvaart en yachting zouden hebben. Geen rivieren, dokken, kanalen, kaaien, zee en verbinding met andere continenten over de oceanen. Bovendien is een ruim publiek gevoelig aan de roep van het water, aan de artistieke veelzijdigheid van hen die dit als onderwerp kiezen.

Vandaag de dag ,is het grote publiek,beter geÔnformeerd dan ooit tevoren, er zich terdege van bewust van deze rijkdom. Gelijklopend ontdekken ze de verscheidenheid der artistieke wegen van diegenen die voor dit onderwerp gekozen hebben

Dit land heeft vele belangrijke zee- en Scheldeschilders gekend die niet alleen in de maritieme kringen furore maakten, maar ook hun sporen nalieten in de artistieke wereld. Frans Hens (1856-1928), Oscar Verpoorten (1895-1948), Henri (-) en Maurice Segers (1883-1959) , Jean Paul Clays (1819-1900), Hendrik Schaefels (1829-1904), FranÁois Musin (1820-1888), Albert Baertsoen (1866-1922), Lodewijk Verboeckhoven de Oude (1802-1884), Louis Royon (1882-1968), Maurice Pauwaert (1889-1965), Desirť van Raemdonck (1901 - 1971) en vele anderen.

De vereniging van de Belgische Marineschilders werd in december 1991 opgericht onder impuls van Georges Remi en een reeks actieve marineschilders die geen onderdak meer vonden. De ‘Societť Belge des Peintres de la Mer’ was na een laatste salon in het gemeentehuis van Schaarbeek in 1989 ingeslapen. De nieuwe lichting marinisten kregen de steun van o.m. Charles Mermans, de ex-voorzitter van de Royal Yacht Club van BelgiŽ en voorzitter van de Vrienden van het Nationaal Scheepvaartmuseum en Alex de Vos, ex-conservator van het zelfde museum. De vereniging geniet van het peterschap van de Belgische Marine, dewelke sinds 14 juli 2000 de titel van “ OfficiŽle schilder van de Marine ” in het leven geroepen heeft. Deze titel wordt toegekend op grond van twee belangrijke criteria : academische kwaliteit en grondige kennis van de maritieme omgeving. Een jury bestaande uit zowel de marine- als de academische wereld, zal ieder jaar de titel van “ aspirant schilder ” toekennen aan ieder kunstenaar die voldoet aan eerder genoemde criteria. Na 2 proefperiodes van telkens twee jaar zal de kunstenaar de titel kunnen ontvangen van “ OfficiŽle schilder van de Marine ”. In overeenstemming met de statuten,zijn de leden eraan gehouden ieder jaar minstens eenmaal hun werken te tonen en wel tijdens de jaarlijkse tentoonstelling.

De groep bestaat momenteel uit 17 leden. Hun stijlen, technieken en disciplines zijn net zozeer uiteenlopend als hun onderwerpen. In gouache, pen en krijttekeningen, olieverf, acryl, zeefdruk of aquarel zetten ze oorlog- en vrachtschepen, zeiljachten, vissersschepen, haventjes, waterschappen en dokgezichten op een sterk persoonlijke manier neer. De stijlen onderstrepen het individualisme van ieder, lopend van het surrealisme tot het kubisme, van het impressionisme tot het meer academisch realisme.
De meeste leden kunnen bogen over een lange ondervinding als varende en hebben hun werken voorgesteld tijdens groep- of individuele tentoonstellingen in België en in het buitenland.

De Belgische Marineschilders hebben groepstentoonstellingen georganiseerd te Blankenberge, Nieuwpoort, Luik, Antwerpen (Sail 93), Parijs (salon de Marine 2001), Lissabon '94, Koninklijk Legermuseum (2009) en worden ieder jaar uitgenodigd op de Boat Show van Gent alsook tijdens de opendeurdagen van de Belgische Marine te Zeebrugge.

Top