04/02/2015

Juryzitting in de BRYC

Op 4 februari 2015 stelden 3 kandidaten hun werk voor onder voorzitterschap van Admiraal Michel Hofman.

 

21/06/2013

KONINKLIJKE BELGISCHE MARINE ACADEMIE:

Tijdens de algemene vergadering van 21 juni 2013 werd de benoeming van Bob De Bruycker als geassocieerd lid van de KBMA bevestigd.

Dit ten gevolge van zijn presentatie op datum van 9 oktober 2012 in de Koninklijke Zeevaartschool over het onderwerp "De Belgische Marinekunst in de 19e en 20e eeuw.".

 

11&19/02/2013

BELGIAN BOAT SHOW

Een zestal confraters stelden hun werken ten toon in het nieuw concept dat veel bijval genoot van publiek en exposanten.
Als ambassadeur van "Mercy ships" waren wij ook gelukkig om het publiek op onze stand te betrekken bij deze maritieme weldadigheidsorganisatie, wat onze stand extra aantrekkelijk maakte

 

12/10/2012

KANDIDATEN TOT DE TITEL VAN
 "OFFICIELE SCHILDER VAN DE MARINE"

Op 12 oktober werd door de de aangestelde jury van 7 personen, de zitting 2012 gehouden in de lokalen van Bussels Royal Yacht Club te Brussel

 


 vlnr admiraal bd M. Verhulst, kapitein ter Zee Dumont, Yvan Good, admiraal M.Hofman, Jean Luyens, Kapt.tlo Wim Lafère, voorzitter Bob De Bruycker, Ronny Moortgat, Françoise van Ré, J.Y. Delitte.

Uit 5 aanwezige kandidaten werd Francois Bertels aangenomen als kandidaat 1e zitting.
2 andere kandidaten werden weerhouden om zich in 2013 terug aan te
bieden

 

9/10/2012

DE KONINKLIJKE BELGISCHE MARINE ACADEMIE:

Op 9 oktober werd in de Hogere Zeevaartschool Antwerpen een lezing met beelden voorgebracht door Bob De Bruycker met als onderwerp:

DE BELGISCHE MARITIEME KUNST TIJDENS DE 19e EN 20eEEUW


Professor Chris Koninckx in gesprek met Bob De Bruycker

Admiraal bd M.Verhulst, capt. W. Lafère en Françoise van Ré

Napratend

 

10/9/2012

Onze confrater Michel Dumont, lid sinds 1999, is op maandag 10 september schielijk overleden te Sète. De asverstrooiing zal te St.Tropez in zijn geliefde Méditerranée verstrooid worden.

De confraters delen mee in de droefheid van zijn echtgenote en kinderen.

 

9/11/2011

Op 9 november werd Bob De Bruycker,voorzitter van BMS, officieel uitgenodigd op het Antwerps stadhuis ter gelegenheid van zijn 80e  verjaardag. Schepen Ludo Van Campenhout voerde het woord.

 

8/4/2011

Op 8 april werd in de lokalen van de Brussels Royal Yacht Club de juryzitting 2011 gehouden: Laurence Henno werd benoemd als Officiële Schilder van de Marine. Hubert De Vylder werd benoemd als Aspirant 1e zit. Hij zal nog 2 jaar moeten verschijnen, alvorens de definitieve titel te bekomen.

v.l.n.r. Divisie admiraal J.P.Robyns - Hubert De Vylder, Laurence Henno en Bob De Bruycker, voorzitter BMS

 

Op 8 april werd ook door Divisieadmiraal Jean Pierre Robyns het diploma, van Officiële Schilder van de Marine overhandigd aan Jean Yves Delitte, bekende striptekenaar en auteur van "Belem" - Black Crow -U Boot en vele anderen. Het diploma was getekend door de minister van Defensie Pieter De Crem.

 

15/5/2010

BMS zeiltocht in Nederland:

De afwezigen hadden ongelijk en mistten een leuke dag met Oorlam en Maatjes

 

 

 

 

14/11/2009

JURYZITTING 2009:

Onder de bekwame leiding van Admiraal bd Michel Verhulst en Directeur-generaal van het Koninklijk Legermuseum Dhr Dominique Hanson werden nieuwe kandidaten gescreend.

Tijdens de juryzitting van 14/11/2009 werden benoemd:
- Jean-Yves Delitte, “Officiële Schilder van de Belgische Marine”. Het is onze welbekende maritieme striptekenaar. Die krijgt van uitgeverij Glenat tijdens Oostende voor Anker trouwens een bijzondere aandacht en stand. Reden waarom ook wij er dus zullen zijn.
- Laurence Henno krijgt van de jury voor de tweede maal de erkenning van “aspirant tot de titel” .
- Fernand Thienpondt, Brugge, werd door de jury geprezen en voor de eerste keer de graad van aspirant tot de titel toegewezen.

 

Vlnr: D. Hanson, M. Verhulst, B. De Bruycker.

 

Vlnr: M. Verhulst, B. De Bruycker, F. Thibau, F. Philips.

 

De nieuw verkozen kandidaten (van links naar rechts):
 5e Fernand Thienpondt ,1e jaar.
 6e Laurence Henno 2e jaar.
Werd officieel benoemd:
 8e (van links) Jean Yves Delitte.

 

15/03/2009

BROCHURE:

Pas uit de pers is de nieuwe brochure van 48 bladzijden met afbeeldingen van de kunstwerken van de 17 actuele maritieme schilders van de vereniging "De Belgische Marine Schilders vzw.
Deze brochure op luxe papier kan bekomen worden aan de prijs van 10 Euro per stuk en is een must in de verzameling van een shiplover.

Bestellen bij Bob De Bruycker: bobdebruycker@gmail.com - tel 03/271.09.71
 

24/10/2008

JURYZITTING 2008:

van links naar rechts:
Jean Yves Delitte, aspirant 2e sessie. Michel Brosseau, definitief benoemd Officiële schilder van de Marine. Laurence Henno, aspirant 1e sessie. Bob De Bruycker, voorzitter BMS/PMB. Dominique Hanson, Directeur Generaal Koninklijk Legermuseum. Divisieadmiraal JP. Robyns, voorzitter van de jury. Admiraal bd. Michel Verhulst erelid.

Op vrijdag 24 oktober zijn onder voorzitterschap van divisieadmiraal JP Robyns een 4 tal kandidaten in 1e sessie verschenen. Laurence Henno kon de goedkeuring van de jury weghalen met  de opdracht om het volgend jaar meer maritieme actie in haar werk te integreren.
Michel Brosseau in 3e zitting als aspirant werd tot voldoening van ieder aangenomen als OSM/POM. Het nodige zal gedaan worden om het diploma door de in functie zijnde minister van Defensie te laten tekenen.
Jean Yves Delitte werd in 2e zitting als aspirant bevestigd.

Bob De Bruycker, president.

 

TENTOONSTELLING IN HET KONINKLIJK LEGERMUSEUM:

In aansluiting op een vergadering tussen Divisieadmiraal M.Verhulst, de directeur Generaal van het Museum en Uw voorzitter werd ons de Zaal Bordiau toegezegd voor de periode begin februari tot einde april 2009. Een delegatie van de franse POM zou worden uitgenodigd.
Confraters aan het werk!!! Laat mij asap de afmetingen en titels van een 10 tal schilderijen kennen (aantal te bevestigen +/-). Hierdoor kan reeds een summiere planning een start nemen.

Bob De Bruycker, president.

 

8/04/2008

Indienststelling fregat F931 "Louise-Marie"

Na de indienststelling van het fregat "Leopold I" werd op 8 april het fregat" Louise-Marie" door Hare Majesteit Koningin Paola plechtig in dienst genomen. Enkele van onze confraters waren bereid om "artist impressions " van deze eenheid op doek of papier neer te zetten, ziehier het resultaat.

Serge Back

 

Bob De Bruycker

 

Ronny Moortgat

 

Ronny Moortgat

 

Ronny Moortgat

 

Philippe Wauthion († 9/8/2009)

 

Philippe Wauthion († 9/8/2009)

 

 

28/03/2007

Indienststelling fregat F930 "Leopold I"

Ter gelegenheid van de overname van het Nederlandse fregat "Karel Doorman" werd het fregat F930 door Hare Majesteit Koningin Fabiola onder de naam van " Leopold I" in dienst gesteld. Onze kunstenaars maakten voor deze gelegenheid  enkele werken over dit onderwerp.

Serge Back

 

Bob De Bruycker

 

Bob De Bruycker

 

Paul Decq ()

 

Paul Decq ()

 

Ronny Moortgat

 

Ronny Moortgat

 

Ronny Moortgat

 

 

Juryzitting 9/10/2007

REKRUTERING NIEUWE KANDIDATEN MARINESCHILDERS:
 

Ter gelegenheid van de benoeming als erelid  van Admiraal b.d Michel Verhulst werd hem een schilderij van Frank Thibau overhandigd: 9/10/07  BRYC Brussel.

Op 9 oktober in de  Brussels Royal Yacht Club werd door een jury voorgezeten door admiraal bd Michel Verhulst  de stripverhaal tekenaar Jean-Yves Delitte in eerste zitting  en kunstschilder Michel Brosseau in 2e zitting als aspiranten aangenomen.
Om definitief aangenomen te worden dienen de kandidaten een cyclus van 3 juryzittingen met succes te voldoen.

 

14/07/2002

De Marineschilders en hun Aspiranten

In Juli 2002 tekende admiraal M. Verhulst, de toenmalige stafchef, een belangrijke overeenkomst tussen de Marine en de Belgische Marineschilders verenigd in een v.z.w. met een 15-tal leden.

Met dit protocol bevestigt de Marine niet alleen haar culturele en sociale betrokkenheid met de natie maar promoot zij ook de marineschilders door hun artistieke kwaliteiten in de verf te zetten.

Een aantal regels werden vastgelegd om deze interactieve samenwerking te omkaderen zoals de samenstelling van de jury en de procedures waardoor de nieuwe ‘aspirant’ -leden geselecteerd worden.

In 2001 Sinds 2002 werden 3 aspiranten aangetrokken die na een succesvolle proefperiode van 2 jaar de titel van "Officiële schilder van de Marine" werden toegekend. Deze zijn: Serge Back - Susanne Fournais - Frank Thibau.


Nieuwe kandidaten kunnen zich aanmelden. Bij voldoende interesse zal een jury, voorgezeten door de Admiraal van de Marine, de nieuwe kandidaten keuren op hun talenten.

Aan iedereen: welkom aan boord!

 

14/07/2000

De Officiële Schilders van de Belgische Marine


 Ondertekening van de statuten die de titel van " Officiële Schilder van de Belgische marine " regelen. In de tegenwoordigheid van : Divisie Admiraal Verhulst - Bob De Bruycker, (president) - Dirk E. Lauwers, (penningmeester) - Georges Remi, (vice president).

 

 

 

INFORMATIE
Gestolen schilderij 

This painting was stolen at NAVIGA,
Mons, Belgium, on 6th august 2000.
Artist: Georges REMI jr.
It represents an Oostend fisher sloop
Size: 50 x 60 cm - Acrylics.
Painted on agglomerated wood.
Thanks for informations!

Top